22:07
17 lipiec 2019
środa

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Skarszewy: Będzie targowisko w prawdziwego zdarzenia!

Zamieszczono dnia pt., 2018-09-21 12:17

Marszałek województwa Ryszard Świlski przekazał dziś burmistrzowi Jackowi Pauli decyzję Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania unijnego na budowę nowoczesnego targowiska przy ul. Dworcowej. Jest to kwota 1 mln złotych, co stanowi około połowy kosztów projektu, który zostanie zrealizowany w 2019 roku. Marszałek wręczył burmistrzowi decyzję w siedzibie Klubu Senior+ , w budynku dawnego dworca kolejowego. W spotkaniu uczestniczył mieszkaniec - Mateusz Wejer, jeden z inicjatorów budowy targowiska.

Z przygotowanej już dokumentacji wynika, że na terenie obecnie funkcjonującego targowiska powstaną: zadaszenie stoisk targowych (2 wiaty targowe, 40 stanowisk handlowych), stoiska targowe (lada + stanowisko dla auta dostawczego), nawierzchnie utwardzone, parking na 20 miejsc postojowych, budynek zaplecza targowiska z toaletami ogólnodostępnymi. Ponadto powstanie infrastruktura techniczna w postaci: oświetlenie terenu, monitoring, doprowadzenie energii elektrycznej na potrzeby targowiska i zaplecza, doprowadzenie wody i kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych.

Pieniądze pozyskano ze środków unijnych na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

info/foto: www.skarszewy.pl